Archiwum 1999

Jaskinie w skałkach nad Trzcianą
Jaskinia H.K. - nowe zimowe stanowisko nietoperzy
Jaskinia pod Świerkiem nie istnieje
Nowa jaskinia w Babiogórskim Parku Narodowym
Co nowego w Beskidzie Śląskim?

Pieczara Św. Świerada

Nowe jaskinie koło Ciężkowic

W bunkrze w Tuchowie już nie ma nietoperzy

Jaskinia w Buchcicach

Jaskinie (?) w Dębicy

Uzupełniająca inwentaryzacja jaskiń w Lipowicy

Jaskinia Krzanowskiego

33. Sympozjum Speleologiczne

Nowe obiekty jaskiniowe na Babiej Górze


Archiwum 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Aktualności

Jaskinie w skałkach nad Trzcianą28 grudnia odbył się ostatni już w 1999 r. wyjazd eksploracyjny Speleoklubu Dębickiego. Ekipa w składzie: T. Mleczek i B. Szatkowski spenetrowała ciekawe wychodnie piaskowca nad Trzcianą koło Dukli (Beskid Niski). Rezultatem jest  zinwentaryzowanie 8 schronisk podskalnych położonych wśród tych uroczych (szczególnie zimą) skałek.
Poszczególne obiekty oznaczono numerami od T-1 do T-8, a największym z nich jest dwupoziomowe schronisko T-8 o długości 7 m i deniwelacji 5 m.

Jaskinia H.K. - nowe zimowe stanowisko nietoperzy12 grudnia 1999 r. - podczas zwiedzania Jaskini H.K. (Beskid Śląski) - grotołazi z Bielska-Białej zaobserwowali nieoznaczonego nietoperza. Jaskinia ta więc jest kolejnym zimowym stanowiskiem nietoperzy w Beskidach.

Jaskinia pod Świerkiem nie istniejeOd dłuższego czasu nie można odnaleźć Jaskini pod Świerkiem (Beskid Śląski). Znajdowała się ona w pobliżu Jaskini H.K. i jak uważa J. Ganszer (KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała), bardzo możliwe, że otwór Jaskini H. K. powstał podczas zawalenia się otworu Jaskini pod Świerkiem.

Nowa jaskinia w Babiogórskim Parku NarodowymNiewielką jaskinię na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego zinwentaryzowali 1 grudnia 1999 r.  J. Pukowski i J. Ganszer z KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała. Obiekt nazwany Jaskinią Kopiste był znany  pracownikom BPN. Położony jest w masywie Policy i ma 6,5 m długości.

Co nowego w Beskidzie Śląskim?Wydawać by się mogło, że w tak dobrze poznanym rejonie jak Beskid Śląski, nie można już znaleźć żadnej większej jaskini. Okazuje się jednak, że wciąż poznawane są tam nowe obiekty, czego dowodzą odkrycia dokonane w 1999 r. przez bielskich grotołazów.
Spośród kilku poznanych w jaskiń w tym rejonie, największą jest Jaskinia H. K. mająca 25 m długości. Znajduje się ona w masywie Przysłopu, a odkryli ją zimą 1998/1999 r. P. Holek i G. Klassek. Zinwentaryzowana została 19 września 1999 r. przez P. Holka i M. Rachwańca.
Niewiele mniejszym obiektem jest Jaskinia Srebrna, która ma 24,5 m długości i 6,5 m deniwelacji. Znajduje się ona w rejonie Kościelca, a  zinwentaryzował ją J. Pukowski.
Ciekawym obiektem jest również znajdująca się w masywie Gańczorki (909 m n.p.m.) Jaskinia nad Szlakiem. Ma ona 11 m długości, a zinwentaryzowali ją 25 września 1999 J. Pukowski i  J. Ganszer.

LITERATURA

Klassek G., Mleczek T. 1999. Podsumowanie działalności eksploracyjno-inwentaryzacyjnej prowadzonej w polskich Karpatach Fliszowych w okresie od października 1998 do września 1999. W: Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Jeziorowice, 22-24.10.1999. - [Kraków], s. 65-67.

Pieczara Św. ŚwieradaEkipa Speleoklubu Dębickiego w składzie P. Baczyński i T. Mleczek, odwiedziła 28 listopada 1999 r. miejscowość Tropie nad Dunajcem (Pogórze Rożnowskie). Motywacją był artykuł Wojciecha W. Wiśniewskiego w 63 numerze "Wierchów" pt. "O najwcześniejszej historycznej dacie polskiej speleologii - 1000. rocznica pobytu św. Andrzeja Świerada w jaskini w Tropiu".
Autor uważa (pomijając fakt, że w tekście tym znalazło się kilka istotnych błędów - o czym gdzie indziej), że pobyt św. Świerada w jaskini w Tropiu jest najwcześniejszą historyczną datą polskiej speleologii. Jak się okazało, owa "jaskinia" to tylko okap o 2. metrowym wysięgu z przybudowaną kaplicą. Trudno więc uznać ten obiekt za jaskinię, a tym samym mówić o najwcześniejszej dacie polskiej speleologii.
Okap ten niejako "na siłę" i tylko ze względów historycznych został zinwentaryzowany pod nazwą Pieczara Św. Świerada. Warto dodać, że Pieczarę Św. Świerada oglądał też Kazimierz Kowalski, który słusznie uznał (1954), że opisywany obiekt to tylko "płytkie zagłębienie, którego nie można uznać za jaskinię".

LITERATURA

Kowalski K. 1954. Jaskinie Polski. Tom III. Warszawa.

Wiśniewski W. W. 1998. O najwcześniejszej historycznej dacie polskiej speleologii - 1000. rocznica pobytu św. Andrzeja Świerada w jaskini w Tropiu. W: "Wierchy" 63: 243-246.

Nowe jaskinie koło CiężkowicW okolicach Ciężkowic (Pogórze Ciężkowickie) przybyło kilka nowych ciekawych obiektów jaskiniowych.
Od J. Ganszera (KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała) otrzymaliśmy informację, że w kamieniołomie w Ostruszy Cz. Szura (KW Bielsko-Biała) zinwentaryzował jesienią 1999 r., dwa znane mu już od 1996 r. obiekty: Dziurę w Ostruszy (dług. 10 m) i Wężową Jamę (dług. 2 m).
Natomiast T. Mleczek (Speleoklub Dębicki) splanował 13 listopada 1999 r. na terenie rezerwatu "Skamieniałe Miasto" Kolebę pod Borsukiem (dług. 7 m) i Niszę w Warowni (dług. 4 m). Schrony te znane były znane od lat, ale z różnych przyczyn nie były wcześniej splanowane.
Również T. Mleczek odnalazł w starym kamieniołomie w pobliskich Zborowicach schronisko podskalne o dług. 4 m.

W bunkrze w Tuchowie już nie ma nietoperzyW "Gazecie Krakowskiej" (w dodatku "Gazeta Tarnowska") znalazła się ciekawa informacja o bunkrze na wzgórzu Garbek nad Tuchowem. Obiekt ten był ponoć wykorzystywany we wczesnym PRL-u jako punkt obserwacji wybuchów jądrowych. Dla nas istotna jest podana informacja o nietoperzach, które ponoć jeszcze 2 lata temu hibernowały w bunkrze, ale "zostały przepędzone w czasie nocnych libacji".
Wejście do bunkra znajduje się na samym szczycie wzgórza, koło punktu wysokościowego. Ma 3 niewielkie pomieszczenia i jest znacznie zdewastowany. Obecnie słabo jest odizolowany od warunków zewnętrznych i obecność zimujących nietoperzy jest mało prawdopodobna.

LITERATURA

Szych Z. 1999. Co zrobić z punktem? W: "Gazeta Krakowska" 251 (15676): II.

 Jaskinie (?) w DębicyT. Mleczek (Speleoklub Dębica) zinwentaryzował 20 września 1999 r. na terenie Dębicy 2 niewielkie schrony podskalne. Mają one zaledwie po 2 m długości, spełniają jednak kryteria obiektu jaskiniowego (naturalna próżnia skalna dostępna dla człowieka).
Schrony powstały pod blokami skalnymi, które oberwały się z niewielkiego okapu. Znajdują się one za obwodnicą miasta, na ulicy Zdrojowej - z tego powodu nazwane zostały Szczelinami przy Ulicy Zdrojowej I i II. Otwory schronisk wskazał w czerwcu 1999 r. T. Lechowski.
Warto zwrócić uwagę, że Szczeliny przy Ulicy Zdrojowej I i II są pierwszymi zinwentaryzowanymi obiektami jaskiniowymi na Pogórzu Strzyżowskim. Są to również - co ciekawe - najbardziej wysunięte na północ obiekty jaskiniowe całych Karpat (!).

Jaskinia w BuchcicachW Buchciach koło Tuchowa (Pogórze Rożnowskie) znajduje się niewielka jaskinia o długości 10 m. Jest ona położona koło linii kolejowej Tarnów - Krynica i z tego powodu jej otwór -- co ciekawe -- jest widoczny z pociągu.
Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że jest to obiekt sztuczny -- dlatego mimo jego znajomości, długo nie był inwentaryzowany. Dopiero podczas planowania jaskini 4 listopada 1999 r. stwierdzono, że jedynie otwór jaskini jest sztucznie rozkopany, natomiast korytarz w głębi jaskini jest naturalny.

Uzupełniająca inwentaryzacja jaskiń w LipowicyW osuwiskach na wschodnim zboczu Góry Kilanowskiej (576 m n.p.m.) w Lipowicy (Beskid Niski) przeprowadzono w dniach 21 sierpnia i 14 września 1999 r. uzupełniającą inwentaryzację jaskiń. W pracach wzięli udział: R. Dadel, T. Mleczek i B. Szatkowski (Speleoklub Dębica).
Chciano przede wszystkim ustalić, jakie zmiany zaszły na nieustabilizowanym obszarze osuwisk, a tym samym w występujących tam jaskiniach. Okazało się jednak, że od 1993 r. - kiedy to ostatni raz szczegółowo przeszukiwano teren - nie zaszły większe zmiany. Powodem tego może być, wypełnianie materiałem płonnym wyrobiska kamieniołomu, który znajduje się poniżej osuwisk.
W wyniku badań stwierdzono naturalne połączenie się dwóch schronisk podskalnych: L-8 i L-9, co spowodowało powstanie jaskini o długości 22 m i deniwelacji 5,5 m, którą nazwano Nowa Dziurą. Ponadto splanowano kilka nowych obiektów: L-57 (dług. 6 m), L-58 (dług. 3 m), L-59 (dług. 3 m) oraz Długi Okap (L-60, dług. 13 m). Ponadto w Schronisku L-30 i Dębickiej Studni zauważono powstanie drugiego otworu.
Kontynuowano również próby połączenia dwóch największych jaskiń rejonu: Gangusiowej Jamy i Szczeliny Lipowickiej. Na razie zlokalizowano dwa miejsca, gdzie nawiązano kontakt wzrokowy. Pokonanie ich wymaga jednak jeszcze trochę pracy. Połączenie tych jaskiń dałoby jedną jaskinię o długości ponad 300 m. Prace będą kontynuowane.

LITERATURA

Klassek G., Mleczek T. 1999. Podsumowanie działalności eksploracyjno-inwentaryzacyjnej prowadzonej w polskich Karpatach Fliszowych w okresie od października 1998 do września 1999. W: Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Jeziorowice, 22-24.10.1999. - [Kraków], s. 65-67.

Jaskinia KrzanowskiegoJedna z ciekawszych jaskiń w osuwisku na Górze Kilanowskiej (576 m n.p.m.) w Lipowicy (Beskid Niski), była dotąd bezimienna. Ta niewielka (dług. 10 m) jaskinia znana była dotychczas pod roboczym numerem L-26. Po wewnątrzklubowych uzgodnieniach, postanowiono nazwać ją nazwiskiem prof. Adama Krzanowskiego - zmarłego w 1994 r. chiropterologa. Badał on w latach 50. również jaskinie koło Lipowicy.

LITERATURA

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych. Tom 3. Jaskinie Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Bieszczadów (red. Pulina M.) 1997. Warszawa.

Klassek G., Mleczek T. 1999. Podsumowanie działalności eksploracyjno-inwentaryzacyjnej prowadzonej w polskich Karpatach Fliszowych w okresie od października 1998 do września 1999. W: Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Jeziorowice, 22-24.10.1999. - [Kraków], s. 65-67.

33. Sympozjum SpeleologiczneW dniach 22-24 października odbyło się w Jeziorowicach 33. Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Przedstawiono dwa referaty dotyczące jaskiń Polskich Karpatach Fliszowych. G. Klassek i T. Mleczek przedstawili "Podsumowanie działalności eksploracyjno-inwentaryzacyjnej prowadzonej w polskich Karpatach Fliszowych w okresie od października 1998 do września 1999". Natomiast B. Michalska, J. Pukowski i M. Wilga zaprezentowali referat "Jaskinia Mokra - nowe stanowisko Niphargus tatrensis Wrześniowski 1888 w Beskidach Zachodnich".

Nowe obiekty jaskiniowe na Babiej GórzeJ. Ganszer i J. Pukowski (KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała) zinwentaryzowali 8 maja 1999 r. w masywie Babiej Góry (1725 m n.p.m.) nowe obiekty jaskiniowe. Są to 3 niewielkie schroniska podskalne o długościach od 2,5 do 3,5 m. Położone są na Pośrednim Grzbiecie, na wysokości ok. 1650 m n.p.m. - ok. 300 m na zachód od Diablaka (główny wierzchołek Babiej Góry).

Kolejne schronisko na Babiej Górze splanowali 18 lipca 1999 r. G. Mleczek i T. Mleczek (Speleoklub Dębicki). Jest to obiekt długości 4 m, który nazwano Diablą Kolebą. Znajduje się ono tuż poniżej kopuły szczytowej Diablaka, na wysokości ok. 1710 m n.p.m. Jest to więc najwyżej położony obiekt jaskiniowy w Polsce poza Tatrami.
Koleba ta jest znana od dawna. Jeszcze kilka lat temu była nieco większa, lecz w czasie skandalicznie przeprowadzonej przebudowy szlaków turystycznych na Babią Górę, została częściowo zniszczona -- piaskowiec ze ścian został użyty do budowy stopni.
Warto wspomnieć, że po polskiej stronie Babiej Góry znanych obecnie zaledwie 7 niewielkich obiektów, największy z nich -- Zbójnicka Grota ma 7 m długości. Często wymieniane w polskich publikacjach Złota Studnia i Orawskie Piwnice znajdują się już po słowackiej stronie. Tam również znajduje się najdłuższa babiogórska jaskinia - Jaskyňa v Malej Babej Hore mająca ok. 60 m długości.

Otwór Diablej Koleby (fot. T. Mleczek) 

LITERATURA

Klassek G.; Mleczek T. 1999. Podsumowanie działalności eksploracyjno-inwentaryzacyjnej prowadzonej w polskich Karpatach Fliszowych w okresie od października 1998 do września 1999. W: Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Jeziorowice, 22-24.10.1999. - [Kraków], s. 65-67.

Ganszer J. 1999. Nowe obiekty jaskiniowe na Babiej Górze. W: "Jaskinie Beskidzkie" 2/1999: 15-16.

Mleczek T. 1999. Diabla Koleba na Babiej Górze. W: "Jaskinie" 3(16): 6-7.

Strona głównaDo góry