Archiwum 2001

Ćwilin - c.d.
Jaskinie na Ćwilinie
XXXV Sympozjum Speleologiczne
VII Międzynarodowa Noc Nietoperzy w Czarnorzekach
Jaskinia w Modyni
Letni Speleobóz Beskidzki
Wieści ze Śnieżnicy
Jaskinia Dziurawa
III Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki
Szczelina z Jeziorkiem
10 kilometrów jaskiń w polskich Karpatach Fliszowych
Jaskinie koło Czchowa
Jaskinie Pogórza Wielickiego
Jama na Budziszu nie istnieje
Suska Dziura
Jaskinie na Piotrusiu w Beskidzie Niskim
Zimowy spis nietoperzy zakończony
Nowe jaskinie w Beskidzie Makowskim
Sztolnie w Czarnorzekach - c. d.
Zimowy spis nietoperzy

Archiwum 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Aktualności
Ćwilin - c.d.18 listopada grotołazi ze Speleoklubu Beskidzkiego (Bogusław Bubula i Łukasz Gierat) kontynuowali eksplorację na Ćwilinie (1072 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Na północno-zachodnim zboczu góry, w sąsiedztwie zinwentaryzowanych dwa tygodnie wcześniej jaskiń odkryli Jaskinię Spadających Kamieni. Obiekt ma 15 m długości i 6 m głębokości. Jaskinia nie była wcześniej zwiedzana. Wejście do niej zostało odkopane; jest bardzo krucha.

 

Jaskinie na Ćwilinie4 listopada 2001 r. grotołazi z Limanowej (Speleoklub Beskidzki) w składzie Bogusław Bubula, Adam Kapturkiewicz i Bartłomiej Sułkowski przeprowadzili eksplorację powierzchniową w masywie Ćwilina (1072 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym.
W jej wyniku odkryto 4 jaskinie na północno-zachodnim zboczu góry: Schronisko Pajęcze (9 m długości, 3 m głębokości), Grotę Rusałki (14 m długości, 4 m głębokości), Schronisko Dwóch Ślimaków (6 m długości) oraz Schronisko w Chaszczach (2 m długości).
Ilość zinwentaryzowanych jaskiń w Beskidzie Wyspowym wzrosła do 55. Ich łączna długość wynosi 964,5 m.

Otwór Schroniska Pajęczego (fot. B. Sułkowski)Jeden z otworów Groty Rusałki (fot. B. Sułkowski)

XXXV Sympozjum SpeleologiczneW dniach od 26 do 18 października odbyło się w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim XXXV Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Organizatorem imprezy był Speleoklub Beskidzki. W sympozjum uczestniczyło 45 osób. a wygłoszono 23 referaty i komunikaty. Wydane też zostały Materiały Sympozjalne, w których znalazły się streszczenia referatów oraz przewodnik sesji terenowych.
Odbyły się sesje referatowe poświecone jaskiniom pseudokrasowym, badaniom krasu w Polsce i za granicą oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika.
Sobotnią sesję terenową rozpoczęło zwiedzenie rezerwatu "Diable Skały" w Bukowcu połączone z wejściem do jaskini Diabla Dziura. Następnie uczestnicy zapoznali się z jaskiniami w kamieniołomie w Ostruszy oraz w rezerwacie "Skamieniałe Miasto". W czasie sesji niedzielnej zwiedzono kamieniołom w Gródku nad Dunajcem, Skałki Rożnowskie oraz pustelnię Św. Świerada i kościół w Tropiu.
Przyszłoroczne sympozjum odbędzie się - jak ustalono - na terenie Niecki Nidziańskiej.

I Międzynarodowa Noc Nietoperzy w CzarnorzekachWśród wielu imprez ekologicznych spotykamy: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Bagien i Mokradeł... Tylko w jednym przypadku -- dla zaakcentowania potrzeby ochrony nietoperzy -- na porę uroczystości wybrano noc. Tegoroczna noc z 21/22 września była już siódmą z kolei Międzynarodową Nocą Nietoperzy. Jednak jej wyjątkowość wynikała z faktu, że podczas konferencji w Bristolu w lipcu ubiegłego roku, rok 2001 został ustanowiony przez Porozumienie o Ochronie Populacji Nietoperzy w Europie Międzynarodowym Rokiem Nietoperzy. Celem „Roku" i „Nocy" --  jako jego punktu kulminacyjnego  -- jest promocja ochrony nietoperzy, które w europejskiej kulturze wciąż nie cieszą się najlepszą opinią. A przecież warunkiem koniecznym skutecznej ich ochrony jest zmiana nastawienia ludzi do tych sympatycznych, po bliższym poznaniu zwierząt, będących (według systematyki istot żywych) nieodległym pobratymcem człowieka. Na Podkarpaciu tym razem Noc zorganizowali wspólnie pracownicy Zarządu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i leśnicy z Nadleśnictwa Dukla.

Więcej...

Jaskinia w Modyni24 września 2001 r. K. Jasionek-Sowula i J. Ganszer ze Speleoklubu w Bielsku-Białej zinwentaryzowali kolejną jaskinię w Beskidzie Wyspowym. Obiekt znajduje się na Modyni (1028,5 m n.p.m.); ma 13 m długości i 3 m głębokości. Jaskinię tworzą dwa prostopadłe korytarze kilkumetrowej długości. Jaskinia znana jest miejscowej ludności.
W Beskidzie Wyspowym znanych jest już 51 jaskiń o łącznej długości 933,5 m.

Letni Speleobóz BeskidzkiW dniach 21-22 lipca 2001 r. na Bukowcu (Pogórze Rożnowskim) członkowie i sympatycy Speleoklubu Beskidzkiego spotkali się na corocznym Letnim Speleobozie Beskidzkim. Wzięło w nim udział 14 osób: Bogusław Bubula, Łukasz Gierat, Tomasz Kałuża, Adam Kapturkiewicz, Agnieszka Krzemień, Waldemar Krzemień, Agnieszka Kulczyk, Robert Kusibab, Tomasz Mleczek, Agnieszka Różowicz, Robert Solak, Artur Stanisz, Jarosław Stanisz i Witold Witkowski.
W pierwszy dzień obozu prowadzono obserwację kolonii nietoperzy na strychu kościoła w Bukowcu oraz zwiedzano Diablą Dziurę. Wiele godzin spędzono przy ognisku, planując kolejne wyprawy do beskidzkich jaskiń. Niektórzy próbowali nocnej wspinaczki na Grzybie. Niestety niedzielne plany pokrzyżował deszcz. Kolejny Speleobóz Beskidzki -- tym razem zimowy -- odbędzie się w styczniu 2002 r. w Czarnorzekach.

Uczestnicy Speleobozu w Diablej Dziurze (fot. Łukasz Gierat)

Wieści ze Śnieżnicy10 lipca 2001 r. Adam Kapturkiewicz (Speleoklub Beskidzki) zinwentaryzował na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym Studnię Salamander. Ma ona 5 m długości i 3,5 m głębokości. Znajduje się na tuż ośrodka rekolekcyjnego na Śnieżnicy Obiekt jest częściowo zawalony i wydaje się być pochodzenia sztucznego.
Natomiast 1 lipca 2001 r. na Śnieżnicy działali Bogusław Bubula i Łukasz Gierat (Speleoklub Beskidzki). Grupa próbowała odgruzować zasypaną jaskinię zwaną Piwnicą. Zdołano odkopać partie długości ok. 1,5 m. Prace te będą kontynuowane.
Ta sama ekipa splanowała ponadto na wschodnim szczycie Śnieżnicy Okap w Śnieżnicy (4 m długości) i Śnieżnicką Kolebę (2 m długości). Natomiast w starym kamieniołomie położonym we wschodnim grzbiecie Śnieżnicy zinwentaryzowane zostało Schronisko w Śtumbryku (2 m długości).

Otwór Studni Salamander (fot. Adam Kapturkiewicz)

Jaskinia DziurawaW okolicy Tarnawy Dolnej w Beskidzie Małym Alan Żera i Artur Żera (KTJ Speleoklub Bielsko-Biała) zinwentaryzowali 10 nowych jaskiń.
18 kwietnia 2001 r. splanowane zostały: Pieczara w Rowie (dług. 5,5 m, deniwelacja 2 (-1,8; +0,2) m, Niski Okap (dług. 2 m), Jama Ogra (dług. 7 m, głęb. 2,5 m), Lepka Studnia (dług. 11 m, głęb. 3,8 m), Schron nad Wantami I (dług. 4 m), Schron nad Wantami II (dług. 5 m, głęb. 2 m).
W dniach 28-29 kwietnia zinwentaryzowano Jaskinie przy Kopcu (dług. 10m, deniwelacja 3 (-2,6;+0,4) m). Wtedy tez rozpoczęto eksplorację największego obiektu w tym rejonie -- Jaskini Dziurawej. W czasie kilku akcji przeprowadzonych w jaskini 2, 12 i 27 maja oraz 16 czerwca osiągnięto dług. 149 m i deniwelacja 8,5 (-6, +2,5) m. Przeprowadzono też próby nad połączeniem Jaskini Dziurawej z Jaskinią przy Kopcu. Dnia 27 maja zinwentaryzowano również Schron nad Wantami III (dług. 8 m) oraz Pieczarę w Rowie (dług. 8 m).

III Spotkanie Eksploratorów Jaskiń BeskidzkichW dniach 2-3 czerwca 2001. odbyło się na Babiej Górze III Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich. W imprezie uczestniczyli: Jerzy Ganszer, Grzegorz Klassek, Tomasz Kudłacz, Jerzy Pukowski, Czesław Szura (KTJ Speleoklub Bielsko-Biała), Monika Zemlik (KW Bielsko-Biała) oraz Bogusław Bubula, Robert Kusibab i Tomasz Mleczek (Speleoklub Beskidzki). Podczas eksploracji terenowej zinwentaryzowano 4 jaskinie w rejonie Babiej Góry i 2 jaskinie na Kamionku koło Zubrzycy. Najdłuższy obiektem jest Jaskinia w Górnym Zapadlisku, która ma 12 m długości i 5 m głębokości. Odgruzowano też zasypaną od pewnego czasu Złotą Studnię. Podczas wieczornych obrad omówiono wyniki badań jaskiń fliszowych.

Otwór jednej z nowoodkrytych jaskiń na Babiej Górze (fot. R. Kusibab}

Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki1 czerwca 2001 r. z połączenia Speleoklubu Dębickiego oraz Klubu Grotołazów w Limanowej powstał Speleoklub Beskidzki. Nowe stowarzyszenie liczy 18 członków. W skład zarządu wchodzą: Tomasz Mleczek -- prezes, Bogusław Bubula -- wiceprezes, Bartłomiej Sułkowski -- sekretarz, Robert Solak -- skarbnik. Natomiast członkami komisji rewizyjnej są: Łukasz Gierat, Agnieszka Rózowicz i Robert Kusibab.
Nowe stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. 

Szczelina z Jeziorkiem3 maja 2001 r. Łukasz Gierat (Klub Grotołazów w Limanowej) zinwentaryzował ciekawy schron podskalny, który nazwał Szczeliną z Jeziorkiem. Znajduje się on na zachodnim stoku Chobociej Góry koło Tokarni. Otwór schroniska usytuowany jest koło kapliczki w ścianie skalnej nad potokiem.
Schron tworzy ciasna szczelina długości ok. 4 m, którą pokonano na długości 2 m. Na dnie szczeliny znajduje się małe jeziorko o kilkunastocentymetrowej głębokości. Woda do jeziorka najprawdopodobniej dostaje się do niego z pobliskiego strumyka w sposób sztuczny w celu uatrakcyjnienia okolicy kaplicy źródełkiem. Widoczna jest także rura, przez którą woda jest z niego odprowadzana.
W Beskidzie Wyspowym znanych jest już więc 46 jaskiń o łącznej długości 911 m.

 

10 kilometrów jaskiń w polskich Karpatach Fliszowych21 kwietnia 2001 r. Łukasz Gierat (Klub Grotołazów w Limanowej) splanował na Luboniu Wielkim (1022 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym 3 niewielkie schroniska podskalne: Lubońską Kolebę (2,5 m długości), Skrytkę w Rowie (1,5 m długości) oraz Norę ze Szczeliną (2 m długości).
Po zmierzeniu ostatniego z wymienionych obiektów, łączna długość zinwentaryzowanych jaskiń w polskich Karpatach Fliszowych przekroczyła 10 kilometrów i wynosi dokładnie 10000,2 m.

Jaskinie koło Czchowa8 kwietnia 2001 r. na Pogórzu Rożnowskim działała  ekipa Speleoklubu Dębickiego w składzie: Tomasz Kałuża, Robert Kusibab i Tomasz Mleczek. Efektem była inwentaryzacja kilku nowych jaskiń.
Największym splanowanym obiektem była znajdująca się w okolicy zapory w Czchowie Jaskinia Czchowska. Posiada ona 3 otwory, ma 18 m długości i 5 m deniwelacji. Jest znana miejscowej ludności i z tego powodu bardzo zaśmiecona :-(.
Tuż obok znajduje się Szczelina nad Jaskinią Czchowską (3 m długości), nieco dalej Nora Ukryta w Liściach (3 m długości) oraz Nora pod Sporym Kamieniem (3,5 m długości).
Zinwentaryzowano jeszcze jeden niewielki obiekt znajdujący się w skałach poniżej zamku w Wytrzyszczce (to już jest Pogórze Wiśnickie). Ma on 3 m długości i nazwano go Jamą Smoka.

 Północno-wschodni otwór Jaskini Czchowskiej (fot. T. Mleczek)

Jaskinie Pogórza WielickiegoNa Pogórzu Wielickim nie były dotąd znane żadne jaskinie. Dopiero 7 kwietnia 2001 r. Rafał Suski (KKTJ) splanował w skałkach nad potokiem Słona Woda koło Zakliczyna dwa nowe obiekty: trzyotworową Dziurę Szarej Myszki (20 m długości, 6 m deniwelacji) oraz Schronisko Wiosenne (3 m długości). Oba obiekty mają genezę erozyjno-wietrzeniową.

Jama na Budziszu nie istniejeJama na Budziszu w Dębicy (Pogórze Strzyżowskie) już nie istnieje -- jaskinia została zasypana przez okolicznych mieszkańców. Stwierdzili to 7 kwietnia 2001 r. członkowie Speleoklubu Dębickiego: Tomasz Kałuża, Robert Kusibab i Tomasz Mleczek.

Suska Dziura24 marca 2001 r. Artur Żera (KTJ Speleoklub w Bielsku-Białej) i Alan Żera odnaleźli w nieczynnym kamieniołomie w Suchej Beskidzkiej (Beskid Makowski) niewielką jaskinię. Obiekt nazwany Suską Dziurą ma 5 m długości i 2,5 głębokości.

Jaskinie na Piotrusiu w Beskidzie Niskim11 marca 2001 r. splanowano 3 nowe obiekty jaskiniowe na Piotrusiu (727 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim: Studnię w Piotrusiu (6 m dług. , 4 m głęb.), Jaskinię Wodną w Piotrusiu (12 m dług., 4 m głęb.) i Szczelinę w Piotrusiu (2 m dług.). 
Wyjątkowym obiektem jest tutaj Jaskinia Wodna. Przez jaskinię przepływa aktywny ciek wodny, co we fliszowych jaskiniach jest bardzo rzadkim zjawiskiem. W jaskini występują też nacieki, w tym stalaktyty do 40 cm długości.
Jaskinia Wodna jest położona na tej samej szczelinie co Studnia w Piotrusiu. Do niedawna stanowiły jeden obiekt, zawał podzielił go jednak na dwie osobne jaskinie. Była zwiedzana przez okolicznych mieszkańców już pod koniec lat 1970. 
W eksploracji i pomiarach uczestniczyli B. Baczyńska, P. Baczyński, T. Mleczek, R. Solak (Speleoklub Dębicki), R. Suski (KKTJ) oraz E. Marszałek.

Zimowy spis nietoperzy zakończonyZakończył się spis nietoperzy w Beskidzie Niskim i Pogórzu Karpackim.
Zbadano ponad 30 podziemi, takich jak jaskinie, sztolnie, forty i piwnice. W 18 podziemiach stwierdzono zimujące nietoperze. Odkryto 7 nowych stanowisk. Łącznie zliczono 392 nietoperze z 9 gatunków: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis,  nocek Natterera Myotis nattereri,  nocek orzęsiony Myotis emarginatus,  nocek rudy Myotis daubentonii, nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/brandtii, mroczek późny Eptesicus serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus oraz mopek Barbastella barbastellus.
Najliczniejszym gatunkiem był podkowiec mały, mopek oraz nocek duży. Najwięcej nietoperzy hibernowało w Diablej Dziurze (116 osobników), w forcie w Siedliskach (53 os.) oraz sztolni Pustelni (44 os.).
Wyniki tegorocznego spisu wykazują, że populacja nietoperzy w Beskidzie Niskim i Pogórzu Karpackim powoli rośnie.

Nowe jaskinie w Beskidzie MakowskimBeskid Makowski jest słabo poznany jaskiniowo. Sytuacja ta powoli się zaczyna jednak zmieniać za sprawą Rafała Suskiego (KKTJ), który odkrył w tym rejonie kilka nowych obiektów jaskiniowych.
Dnia 21 stycznia 2001 r. zinwentaryzował 3 schroniska podskalne w niewielkim osuwisku koło Stróży: Szczelinę pod Okapem (dług. 3 m), Okap bez Szczeliny (2 m dług.) oraz Szczelinę bez Okapu (3 m dług.).
Natomiast 18 lutego 2001 r. (tu wespół z Kubą Nowakiem) w masywie  Kamiennika (818 m n.p.m.) zinwentaryzował: Porębską Kolebę (3 m dług.), Mazurowy Okap (4,5 m dług.), Schronisko Widokowe (2,5 m dług.), Schronisko Piec (2 m dług.) i Schronisko Trumna (2 m dług.).
Łącznie w Beskidzie Makowskim znanych jest więc 17 jaskiń i schronisk podskalnych o łącznej długości 253 m.

Przeczytaj również...

Sztolnie w Czarnorzekach - c.d.26 stycznia 2001 r. E. Marszałek i T. Mleczek odnaleźli na Suchej Górze w okolicach Czarnorzek kolejne sztolnie. Dwie z nich tworzą obszerne komory długości 20 m, szerokości 5 m i wysokości do 6 m. Sztolnia nad Czają I jest dobrze zachowana i ma wygodne wejście. Natomiast  leżąca w jej pobliżu Sztolnia nad Czają II jest już w znacznym stopniu zawalona. Wejście do niej zostało odkopane. Końcowa część sztolni to już właściwie jaskinia konsekwencyjna -- spąg pokryty jest wielkimi wantami oberwanymi ze stropu. W obu sztolniach spotkano hibernujące nietoperze.
W okolicy sztolni jest pełno mniejszych i większych wyrobisk oraz zapadlisk; w jednym z nich utworzył się nawet niewielki stawek. Pan Czaja, który mieszka w pobliżu sztolni wspomina, że jeszcze kilkanaście lat temu sporadycznie wydobywano ze sztolni piaskowiec.
Trzeci zinwentaryzowany obiekt znajduje w innym rejonie Suchej Góry. Jest to krótki, stromy korytarz 5-metrowej długości, który nazwano Biedną Sztolnią.
Badania sztolni w Czarnorzekach będą kontynuowane.

Zimowy spis nietoperzyZimą na terenie całego kraju prowadzona jest Dekada Spisu Nietoperzy, czyli liczenie hibernujących nietoperzy. Prowadzona co roku akcja ma na celu określenie stanu populacji nietoperzy i zebranie jak najwięcej danych o miejscach ich zimowania.
Od 1991 r. w spisie biorą udział speleolodzy z Dębicy, których terenem działania są podziemia (forty, bunkry, sztolnie, jaskinie, piwnice) Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Wyspowego oraz  Pogórza Karpackiego.

Poszukujemy również nowych miejsc zimowania nietoperzy --  prosimy o kontakt, jeśli znacie miejsca ich przebywania.

Strona głównaDo góry