Archiwum 2002 r.

Speleobóz Beskidzki - Jaśliska'2002
Dwa schrony w Skolońcu
Jaskinia Niedźwiedzia - korekta długości
Nowości w okolicy Czchowa
Nowe jaskinie w Gorcach
Nowości z Beskidu Śląskiego
Dwa schrony na Luboniu Wielkim
36. Sympozjum Speleologiczne
Jaskinia w Jaworzu
Noc Nietoperzy w Czarnorzekach
Trzy nowe schrony na Kościelcu
Czarne Działy III jeszcze dłuższe
Nowe jaskinie nad Jeziorem Rożnowskim
Jaskinia przy Ondraszku
IV Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich
Beskid Sądecki - c.d.
Odkrycie w Czarnych Działach III
Wiosenny Speleobóz Beskidzki -- Śnieżnica'2002
Eksploracja w Beskidzie Sądeckim
Nowe obiekty na Pogórzu Karpackim
Jaskinia w Trzech Kopcach - 947,5 m!
Nowe jaskinie na Pogórzu Wielickim
Zimowy spis nietoperzy zakończony
Nowości na Pogórzu Karpackim...
...i w Beskidzie Wyspowym
Wieści z Lipowicy
Zimowy Speleobóz Beskidzki -- Czarnorzeki'2002
Zimowy spis nietoperzy

Archiwum 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Aktualności
Speleobóz Beskidzki - Jaśliska'2002


W dniach 14-15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie członków Speleoklubu Beskidzkiego, czyli Speleobóz Beskidzki. Tym razem bazą imprezy było schronisko "Zaścianek" w Jaśliskach. W pierwszy dzień zwiedzono piwnice w Dukli oraz jaskinie na Cergowej. Wieczorem odbyło się posiedzenie Zarządu SSB, a następnie spotkanie towarzyskie.
W niedzielę dzięki pomocy S. Lorenca obejrzano część piwnic w Jaśliskach. Następnie zwiedzono jaskinie na Piotrusiu oraz piwnice i sztolnie w okolicach Myscowej. Zlokalizowano 3 nowe zimowe stanowiska nietoperzy.
Podczas wizyty w Jaskini na Wierzchowinie stwierdzono zawalenie się ciasnego przejścia między dwoma częściami Jaskini na Wierzchowinie, które zostało odkopane 10 lutego 2002 r. podczas Speleobozu w Czarnorzekach. Tym samym mamy ponownie dwie osobne jaskinie: Na Wierzchowinie I i na Wierzchowinie II. 

Dwa schrony w Skolońcu


4 grudnia B. Sułkowski i B. Bubula (Speleoklub Beskidzki) zinwentaryzowali dwa niewielkie Schrony w Skolońcu (2 i 3 m długości) położone na południowo-zachodnim stoku Hali (913 m n.p.m.) w masywie Mogielicy (Beskid Wyspowy). Obiekty wskazała Z. Kukuczka - mieszkanka pobliskiej Szczawy.

Jaskinia Niedźwiedzia - korekta długości


Jaskinia Niedźwiedzia położona jest w masywie Wierchu nad Kamieniem w Beskidzie Sądeckim. Została odkryta w 1988 r. i do następnego roku wyeksplorowano w niej 340 m korytarzy osiągając głębokość 28 m. W 1996 r. po odkryciu okazałych partii za Skalna Pułapką długość jaskini wzrosła do 611 m. Niestety, podczas odbywającego się 2 lata później na Hali Łabowskiej I Spotkania Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich już 2 lata później stwierdzono, że partie za Skalną Pułapka są wskutek zawału niedostępne. Przez ostatnie kilka lat podejmowane były bezskuteczne próby odkopania przejścia do wspomnianych partii. Faktyczna długość Jaskini Niedźwiedziej wynosi więc na razie tylko 340 m, czyli tyle ile mierzyła ona przed odkryciami w 1996 r. Pod względem długości Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się obecnie na 4 miejscu w polskich Karpatach Fliszowych po Jaskini w Trzech Kopcach, Jaskini Zbójeckiej i Diablej Dziurze. Deniwelacja jaskini pozostała bez zmian i wynosi -28 m.

Nowości w okolicy Czchowa


W listopadzie 2002 r. M. Klimek (KKTJ) zinwentaryzował koło Czchowa (w pobliżu Jaskini Czchowskiej) kilka nowych, niewielkich obiektów jaskiniowych: Studzienkę pod Sosną (4,5 m długości, 3 m głębokości), Nyżę pod Głazem (2 m długości), Jaszczurczą Szczelinę (8 m długości, 6 m głębokości) oraz Kamienny Schron (2 m długości). Co prawda M. Klimek zinwentaryzował dwa Kamienne Schrony (I i II), ale jak się okazało, jeden z nich jest już zinwentaryzowany pod nazwą Nora pod Sporym Kamieniem (dokonali tego 8 kwietnia 2001 r. członkowie Speleoklubu Beskidzkiego).

Nowe jaskinie w Gorcach


Jesienią 2002 r. na terenie Gorców działała grupa Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: A. Jeleń, Ł. Dziekan, S. Korzec P. Fryś. Wynikiem ich prac jest inwentaryzacja dwóch nowych obiektów jaskiniowych. Pierwszy z nich położony jest w rejonie Kudłonia. Nazwany został Wilczą Grotą i ma 9 m długości. Drugi z obiektów znajduje się w Skalnym Groniku. Jest to mające 8,5 m długości Schronisko pod Niszą.
Na obszarze Gorców zinwentaryzowano dotąd 29 jaskiń o łącznej długości
252,5 m.

Nowości z Beskidu Śląskiego


3 listopada 2002 r. ekipa bielskich grotołazów w składzie:
B. Michalska, J. Pukowski, Z. Grebl, P. Wojtas i J. Ganszer działała w masywie Skrzycznego w Beskidzie Śląskim. Dokonano aktualizacji planu Jaskini w Skrzycznem IV, która zmniejszyła swą długość z 20 do 9 m. Za to w pobliżu tej jaskini zinwentaryzowano nowy obiekt o długości 6 m - Jaskinię Weteranów.
Tego samego dnia zwiedzono również kilka innych jaskiń w okolicy. W Jaskini w Jaworzynie (wys. otworu 1073 m n.p.m.) stwierdzono hibernującego podkowca małego. Jest to zatem najwyżej położone zimowe stanowisko w Polsce tego gatunku.
11 listopada 2002 r. ponadto A. Smoter, M. Smoter i P. Wojtas splanowali na południowym zboczu Magurki Radziechowskiej schron długości 2,1 m.

Dwa schrony na Luboniu Wielkim


2 listopada 2002 r. A. Kapturkiewicz (SSB) i A. Kruszyński splanowali na Luboniu Wielkim (Beskid Wyspowy) 2 niewielkie obiekty jaskiniowe: Schronisko Aresa (4 m długości) i Schronisko Długie (3 m długości). Schroniska te zlokalizowane zostały 9 czerwca 2002 r. przez A. Kapturkiewicza i S. Kościelniaka (SSB), ale nie pomierzone były wtedy z braku czasu.

36. Sympozjum Speleologiczne


W dniach 25-27 października  odbyło się w Pińczowie na terenie Niecki Niedziańskiej 36. Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. W imprezie uczestniczyło ponad 70 osób, a wygłoszono 25 referatów i komunikatów. Wydane też zostały Materiały Sympozjalne, w których znalazły się streszczenia referatów oraz przewodnik sesji terenowych.
Odbyły się dwie sesje referatowe poświęcone jaskiniom Niecki Niedziańskiej i badaniom krasu w Polsce oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika.
Sobotnią sesję terenową rozpoczęło zwiedzenie Jaskini Sawickiego w Broninie, potem odwiedzono zespół zagłębień krasowych i podziemnych pustek wypełnionych wodą w Siesławicach. Następnym punktem była Dolina Skorocicka z największym zespołem jaskiń w gipsach Niecki Niedziańskiej. Zwiedzono tu m.in. jaskinie: Starą, Dzwonów, Górną, Skorocicką i w Skorocicach u Ujścia Doliny. W Łatanicach obejrzano unikatową jaskinią w gipsach laminowanych, a w Chotelu Czerwonym powierzchniowe i podziemne przejawy krasu. Ciekawa była wizyta w krasowej Dolinie Aleksandrowskiej, gdzie niektórzy zwiedzili jaskinie m.in.: na Ryglu, w Aleksandrowie i Flisa. Przy okazji odkryty został i wstępnie wyeksplorowany nowy kilkudziesięciometrowej długości obiekt, który nazwany został Jaskinią Sympozjalną.
W niedzielę zwiedzono natomiast interesujące wąwozy lessowe w Bugaju i Zawarzy, jaskinie w Gackach oraz powierzchniowe formy krasowe gipsach w Galowie. Ostatnim punktem była Lubania z Jaskinią Lubańską.
Przyszłoroczne sympozjum odbędzie się - jak ustalono - w Sudetach.

Zdjęcia...

Jaskinia w Jaworzu


6 czerwca 2002 r. M. Wiśniewski i P. Ostrowski splanowali nowe partie w Jaskini w Jaworzu (Beskid Wyspowy). Po odkryciu tym obiekt zwiększył długość do 14 m.

Noc Nietoperzy w Czarnorzekach


24 września 2002 r. na zamku Kamieniec koło Krosna kilkadziesiąt osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu pod hasłem "Noc nietoperzy", które poświęcone było przybliżeniu tych niezwykłych ssaków zebranym, omówieniu ich znaczenia dla środowiska, zagrażających im czynników oraz metod ochrony. Wykład na ten temat wygłosił prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn z Centrum Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie. Wystąpił również Andrzej Kołder, który opowiedział o historii zamku Kamieniec oraz Edward Marszałek, który omówił atrakcje przyrodnicze występujących na terenie Nadleśnictwa Dukla.
Następnie część uczestników wzięła udział w uroczystym zamknięciu kraty w otworze Sztolni nad Czają I, stanowiącej jedno z ulubionych zimowania nietoperzy miejsc w tym rejonie. W korytarzu sztolni stwierdzono już pierwsze nietoperze: nocka rudego i nocka Bechsteina.
Planowaną na koniec dyskusję przy ognisku odwołano z powodu ulewnego deszczu. Zastąpił go grill w zamkowych murach.

Trzy nowe schrony na Kościelcu


28 września 2002 r. na Kościelcu (Beskid Śląski J. Pukowski (SBB) splanował Namiot Skalny (2 m długości). J. Ganszer natomiast zinwentaryzował Studnię za Namiotem (2,5 m długości, 2,5 m głębokości), jak również z P. Wojtasem i M. Smoterem (SBB) Okap nad Drogą (2 m długości).

Czarne Działy III jeszcze dłuższe


7 września 2002 r. A. Wiculski (SBB) wraz z P. Wyrobkiem doplanował w jaskini Czarne Działy III (Beskid Mały) kolejne 10 m. Łączna długość jaskini wzrosła więc do 115 m.

Nowe jaskinie nad Jeziorem Rożnowskim


W dniach 11 i 18 sierpnia 2002 r. ekipa Speleoklubu Beskidzkiego w składzie: T. Mleczek, R. Solak i B. Szatkowski zinwentaryzowała w okolicy Jeziora Rożnowskiego (Pogórze Rożnowskie) dziesięć nowych jaskiń. Cztery z nich odnaleziono wśród skałek na półwyspie Patelnia: Malinowy Schron (4 m długości), Kolebę Wędkarzy (3 m długości), Tyską Szczelinę (3 m długości) i Schron za Przystanią (4 m długości).
Ciekawsze i większe obiekty splanowano na przeciwległym brzegu jeziora, w starym kamieniołomie w pobliżu Gródka nad Dunajcem. Największą wśród nich jest czterootworowa Jaskinia Rybia, która ma 23 m długości i 7 m głębokości. Najniżej położone piętro jaskini z prowadzącym doń otworem jest zalane wodą jeziora. Przy wyższym stanie wody korytarz jest w całości zalewany, a otwór znajduje się wtedy pod wodą. Jest to jedyny obiekt tego typu wśród jaskiń fliszowych. W tym rejonie zinwentaryzowano jeszcze pięć innych obiektów: Kocią Szczelinę (4 m długości), Jamę Zaskrońca (12 m długości), Szczelinę Żeglarzy (3,5 m długości), Bardzo Ciasną Szczelinę (4 m długości) i Jamę Zimorodka (6 m długości).

Jaskinia przy Ondraszku


28 sierpnia 2002 r. G. Klassek i J. Pukowski (KTJ Speleoklub w Bielsku-Białej) zinwentaryzowali na stokach Skrzycznego (Beskid Śląski) dwa nowe obiekty jaskiniowe: Jaskinie przy Ondraszku (11,4 m długości) oraz Schron przy Ondraszku (1,5 m dlugości).

IV Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich


W dniach 15-16 czerwca 2002 r. w schronisku na Luboniu Wielkim w Beskidzie Wyspowym odbyło się IV Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich. Podczas imprezy zwiedzono jaskinie na Luboniu Wielkim (m.in. Jaskinię Borkowskiego) oraz Zimną Dziurę na Szczeblu. Była również zażarta dyskusja na tematy fliszowe oraz spotkanie przy ognisku. Obecnych było 16 osób ze Speleoklubu w Bielsku-Białej, Speleoklubu Beskidzkiego oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa.

Beskid Sądecki - c.d.


K. Fidzińska i R. Suski (Speleoklub Beskidzki) kontynuowali eksplorację jaskiniową w Beskidzie Sądeckim w Beskidzie Sądeckim. Dnia 28 kwietnia 2002 r. splanowali oni (z pomocą W. Dobosza) 3 nowe obiekty w okolicy Kamienia Św. Kingi. Największa wśród nich Dwoista Jama ma 8 m długości. Ponadto stwierdzili podział Dziurawej Studni na dwa mniejsze jaskinie: Dziurawą Studnię I (o długości 11 m) i Dziurawą Studnię II (o długości 5 m).
Natomiast 2 czerwca 2002 r. K. Fidzińska i R. Suski zinwentaryzowali 3 schroniska w rejonie Wietrznych Dziur. Największym nowopoznanym obiektem jest Schronisko z Płytami, które ma 5 m długości. Tego samego dnia splanowali jeszcze niewielką, bo mającą tylko 1,8 m długości Jamę bez Smoka pod ruinami zamku w Rytrze.

Odkrycie w Czarnych Działach III


W dniach 2-4 czerwca 2002 r. A. Wiculski (SSB) wraz z A. Fizią, P. Wyrobkiem oraz R. Krowiakiem odkryli w jaskini Czarne Działy III (Beskid Mały) nowe partie mające 34,5 m długości. Łącznie obiekt ten ma 105 m długości. Jest to już więc dwudziesta jaskinia ponadstumetrowej długości w polskich Karpatach Fliszowych.

Wiosenny Speleobóz Beskidzki -- Śnieżnica'2002


Kolejne spotkanie członków Speleoklubu Beskidzkiego odbyło się w dniach 4-5 maja 2002 r. w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjno-Rekreacyjnym na Śnieżnicy. Zameldowało się 12 osób. Pierwszego dnia imprezy kontynuowano prace przy odkopaniu jaskini Piwnica w pobliżu szczytu Śnieżnicy. Prowadzono również eksplorację terenową na N stokach Śnieżnicy. Po południu odbyły się obrady, natomiast wieczorem spotkanie towarzyskie przy ognisku. W niedzielę cześć ekipy zwiedziła ponadto Diabli Kamień w Raciechowicach oraz skałki w Tabaszowej.

Eksploracja w Beskidzie Sądeckim 


Po okresie intensywnej eksploracji jaskiniowej prowadzonej głównie przez E. Borka z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego od kilku lat na terenie Beskidu Sądeckiego panuje stagnacja. Tą sytuację nieco zmieniła wizyta ekipy Speleoklubu Beskidzkiego w składzie: K. Fidzińska i R. Suski. Dnia 13 kwietnia 2002 r. w osuwisku na lewym zboczu doliny Łabowca zinwentaryzowali oni Szczelinę Łabowczańską (5,5 m długości i 4,5 m głębokości) i Schronisko Skrzynia (3 m długości). Dnia następnego natomiast splanowali Schronisko w Rytrze (5 m długości).

 

Nowe obiekty na Pogórzu Karpackim


5 kwietnia 2002 r. w skałkach Dudniarz koło Wielopola Skrzyńskiego (Pogórze Strzyżowskie) członkowie Speleoklubu Beskidzkiego (T. Mleczek, R. Kusibab, T. Kałuża, B. Szatkowski) splanowali dwa nowe obiekty: Schronisko w Dudniarzu I (2 m długości) i Schronisko w Dudniarzu II (3 m długości). Natomiast w okolicy Woli Komborskiej (Pogórze Dynowskie) wspomniana ekipa zinwentaryzowała Łupany Okap (5 m długości i 2 m głębokości) oraz Schron Konfederatka w efektownej skałce o tej samej nazwie (2 m długości).

Jaskinia w Trzech Kopcach - 947,5 m!


M. Kruczalak i J. Ganszer z Klubu Taternictwa Jaskiniowego w Bielsku-Białej wyeksplorowali 7 kwietnia 2002 r. w Jaskini w Trzech Kopcach (Beskid Śląski) nowy ciąg o długości 5,5 m. Dzięki temu odkryciu łączna długość jaskini wzrosła do 947,5 m.

Nowe jaskinie na Pogórzu Wielickim


Na N zboczu opadającym do Zalewu Dobczyckiego zinwentaryzowanych zostało kilka nowych jaskiń.
2 kwietnia 2002 r. K. Fidzińska i R. Suski (Speleoklub Beskidzki) odkryli Schronisko pod Czapką mające 4,5 m długości. Natomiast 7 kwietnia 2002 r. K. Fidzińska, R. Suski i M. Szot splanowali: Schronisko pod Dębem (7 m długości), Okap nad Zalewem (2 m długości), Schronisko bez Lisa (2 m długości) oraz Schronisko Paść Królowej (1,5 m długości).

Zimowy spis nietoperzy zakończony


Zakończył się kolejny spis nietoperzy prowadzony w Beskidzie Niskim i Pogórzu Karpackim przez członków Speleoklubu Beskidzkiego. Podczas tegorocznej akcji liczenia pomocy udzieli również leśnicy z Nadleśnictwa Dukla. Łącznie w spisie wzięło udział 18 osób.
W sumie zbadano ponad 40 podziemi. Sprawdzono między innymi jaskinie na Cergowej, sztolnie w Czarnorzekach i Węglówce, forty Twierdzy Przemyśl oraz piwnice w okolicach Dukli.
Zimujące nietoperze stwierdzono w 19 podziemiach. Odkryto 5 nowych stanowisk. Łącznie zliczono 316 nietoperzy z 7 gatunków: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis,  nocek Natterera Myotis nattereri,  nocek rudy Myotis daubentonii, mroczek późny Eptesicus serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus oraz mopek Barbastella barbastellus.
Najliczniejszym gatunkiem był mopek, nocek duży oraz podkowiec mały. Najwięcej nietoperzy hibernowało w forcie "Salis Soglio" w Siedliskach (79 os.) oraz Jasnej Sztolni w Węglówce (45 os.).

Nowości na Pogórzu Karpackim...


Ekipa Speleoklubu Beskidzkiego (B. Bubula, P. Lesiecki, B. Sułkowski, W. Pietryga) zinwentaryzowała 16 marca 2002 r. na terenie Pogórza Rożnowskiego 4 niewielkie, ale interesujące obiekty jaskiniowe będące wynikiem procesów erozji i wietrzenia. Trzy z nich znajdują się we Witkówce, w skałkach w pobliżu Jeziora Rożnowskiego. Są to: Jama Wiesi (3 m długości), Koleba z Widokiem (2 m długości) i Zielona Szczelina (4 m długości). Koło Tabaszowej splanowana została natomiast Grota z Filarkiem (2 m długości).
Przybyło również jaskiń na terenie sąsiedniego Pogórza Wiśnickiego. Dnia 24 lutego 2002 r. B. Bubula i P. Lesiecki (Speleoklub Beskidzki) zinwentaryzowali w skałkach Wielkiego Kamienia na Szykowskiej Górze dwa nowe obiekty: Schronisko w Szykowskiej Skale I (7 m długości) i Schronisko w Szykowskiej Skale II (dł. 2 m).

...i w Beskidzie Wyspowym


2 marca 2002 r. A. Kapturkiewicz i P. Lesiecki (Speleoklub Beskidzki) prowadzili eksplorację na Łopieniu. W jej wyniku odkryto nowe partie w Jaskini w Głazach. Mają one 3 m długości, więc łączna długość jaskini wzrosła do 12 m. Splanowane zostały również dwa nowe obiekty: Schron pod Uschłym Drzewem (2 m długości) i Schronisko pod Grzebieniem (3,5 m długości).

Wieści z Lipowicy


14 marca 2002 r. grotołazi ze Speleoklubu Beskidzkiego (R. Kusibab, E. Marszałek, T. Mleczek) stwierdzili zasypanie otworów kilku jaskiń położonych w najniższej części południowego osuwiska w Lipowicy (Beskid Niski). Jaskinie te znajdowały się tuż nad wyrobiskiem nieczynnego kamieniołomu. Od kilku lat wyrobisko to wypełnianie jest hałdami materiału płonnego pochodzącego z okolicznych kamieniołomów. Poziom hałd stawał się coraz wyższy, aż w końcu sięgnął otworów niektórych jaskiń. Obecnie niedostępne są otwory jaskiń L-22 i L-24. Zasypany jest również wschodni otwór Suchej Dziury, która dostępna jest jeszcze otworem zachodnim. Zasypaniem zagrożona jest również położona niedaleko jaskinia L-19.

Zimowy Speleobóz Beskidzki -- Czarnorzeki'2002


W dniach 9-10 lutego 2002 r. w Czarnorzekach (Pogórze Dynowskie) odbył się coroczny Zimowy Speleobóz Beskidzki, czyli spotkanie członków Speleoklubu Beskidzkiego. Impreza była zimowa tylko z nazwy, bo pogoda panowała iście wiosenna. Obóz połączony był ze spisem hibernujących nietoperzy. Obecnych było 14 osób. Bazą był ośrodek "Rancho Strażnica".
W pierwszy dzień zwiedzano sztolnie w Czarnorzekach i Węglówce. Odbyły się również próby odkopania zasypanych sztolni. Drugiego dnia penetrowano jaskinie na Cergowej. Udało się połączyć Jaskinie na Wierzchowinie I i II w jedną jaskinię o długości 45 m. Łączący je Przełaz Borovicka jako pierwszy przeszedł Paweł Lesiecki. W dziewięciu obiektach znaleziono 118 hibernujących nietoperzy z sześciu gatunków.

Zimowy spis nietoperzy


Od kilkunastu lat zimą na terenie całego kraju prowadzony jest spis hibernujących nietoperzy. Akcja ma na celu określenie stanu populacji nietoperzy i zebranie jak najwięcej danych o miejscach ich zimowania.
Członkowie Speleoklubu Beskidzkiego biorą udział w tej akcji od 1991 r. Terenem badań objęte są podziemia (forty, bunkry, sztolnie, jaskinie, piwnice) Beskidów oraz Pogórza Karpackiego.

Poszukujemy również nowych miejsc zimowania nietoperzy. Jeśli je znacie, prosimy o kontakt.

Strona głównaDo góry