Archiwum 2003 r.

Speleobóz Jaśliska'2003
17. Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
37. Sympozjum Speleologiczne
7 nowych jam koło Czarnorzek
Speleobóz Presov'2003
Jaskinia w Trzech Kopcach -- 1228 m długości!
Odkrycia w Jaskini Salmopolskiej
Nowe partie w Mysiorowej Jamie
Gorczańskie nowości
Jaskinia na Tarnicy
V Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich
Spis nietoperzy zimą 2002/2003 r.
Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia
Speleobóz Czarne Działy'2003
Nowe jaskinie w Bieszczadach
Walne Zebranie Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki
Nowe partie w Jaskini Dziurawej

Archiwum 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Aktualności

Speleobóz Jaśliska'2003Ostatni w 2003 r. Speleobóz odbył się 13-14 grudnia w Beskidzie Niskim. Miejscem spotkania było już po raz drugi gościnne schronisko "Zaścianek" w Jaśliskach. Jak zwykle najważniejszym punktem imprezy były wycieczki. W sobotę po zbiórce w Krośnie uczestnicy zwiedzili ruiny zamku Kamieniec, rezerwat "Prządki" oraz sztolnie w Czarnorzekach i Węglówce. W niedzielę obejrzano natomiast kilka jaskiń w okolicy Dukli. Podczas tej wycieczki doszło też do sensacyjnego odkrycia Jaskini Słowiańskiej (zwanej też Drwali), której długość oszacowano na ok. 400 m. W Speleobozie wzięło w sumie udział 33 osoby, w tym 14. gości ze Słowacji.

jasliska03.jpg (119926 bytes)
Uczestnicy Speleobozu w rezerwacie "Prządki"

jasliska17.jpg (62485 bytes)
W Jaskini Słowiańskiej (Drwali).

jasliska16.jpg (114553 bytes)
Przy tablicy (napis wykuł V. Vaník) upamiętniającej polsko-słowackie spotkanie.

Więcej zdjęć...

 

17. Ogólnopolska Konferencja ChiropterologicznaW dniach od 7 do 9 listopada 2003 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim na Roztoczu odbyło się kolejne coroczne spotkanie chiropterologów. Podczas imprezy wygłoszono 11 referatów lub komunikatów oraz przedstawiono 21 plakatów. Odbyła się też sesja warsztatowa dotycząca metodyki prowadzenia odłowów nietoperzy w sieci. Było również ognisko (w piątek), bankiet (w sobotę) oraz wycieczka do Lasów Janowskich (w niedzielę). W konferencji uczestniczyło około 80 osób.
Członkowie Speleoklubu Beskidzkiego -- K. Dorociak i T. Mleczek z K. Kasprzykiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu omówili dotychczasowe wyniki badań nietoperzy zimujących w fortach twierdzy Przemyśl. Ponadto T. Mleczek był współautorem obok Grupy do Badań i Ochrony Nietoperzy przy PTPP "pro Natura" trzech plakatów podsumowujących badania nietoperzy przeprowadzonych w latach 2001- 2002 w Popradzkim Parku Krajobrazowym, Magurskim Parku Narodowym oraz Jaśliskim Parku Krajobrazowym.
Obecni na konferencji członkowie Speleoklubu Beskidzkiego w drodze powrotnej zwiedzili ponadto sztolnie w Senderkach, które stanowią jedno z najważniejszych zimowisk nietoperzy na Roztoczu oraz przeprowadzili jaskiniowy rekonesans w okolicznych kamieniołomach.
janow02.jpg (77292 bytes)
Sesja referatowa.
janow01.jpg (66743 bytes)
Komunikat.
janow03.jpg (76188 bytes)
Sesja posterowa.
janow04.jpg (78075 bytes)
Sklepik.
janow05.jpg (75673 bytes)
Bankiet.

 

 37. Sympozjum Speleologiczne


W dniach od 24 do 26 października w Wojcieszowie w Górach Kaczawskich odbyło się 37. Sympozjum Speleologiczne zorganizowane przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Speleoklub „Bobry” w Żaganiu oraz Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy. Bazą sympozjum był Dom Pogodnej Jesieni "Adalbertus". W obradach wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym 7 członków Speleoklubu Beskidzkiego. Wygłoszonych zostało 24 referaty i komunikaty. Wydane też zostały Materiały Sympozjalne, w których znalazły się streszczenia referatów oraz przewodnik sesji terenowych. W sobotę wieczorem odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika.
Podczas sesji terenowych zwiedzono jaskinie na Mniszku, Czartowskie Skały i kamieniołomy koło Kochanowa (w sobotę) oraz kilka jaskiń na Połomie koło Wojcieszowa (w niedzielę).
Problematykę beskidzką przedstawili G. Klassek i T. Mleczek komunikatem Eksploracja i inwentaryzacja jaskiń polskich Karpat fliszowych (październik 2002 r. - wrzesień 2003 r.). Podane tam zostały między innymi dwie szczególnie ciekawe dla miłośników jaskiń fliszowych informacje. W Beskidzie Śląskim została odkryta przez Cz. Szurę nowa duża jaskinia nazwana Głęboką w Stołowie. Skartowano w niej do tej pory 240 m korytarzy i osiągnięto głębokość 24 m. W Beskidzie Żywieckim natomiast wzrosła do 41 m długość Jaskini w Górnym Zapadlisku na Babiej Górze.

wojcieszow01.jpg (77407 bytes)
Sesja referatowa (Fot. T. Mleczek)

wojcieszow45.jpg (134788 bytes)
Sobotnia sesja terenowa na Mniszku (Fot. T. Mleczek)

Więcej zdjęć...

7 nowych jam koło Czarnorzek


29 sierpnia 2003 r. T. Mleczek (Speleoklub Beskidzki) splanował w skałkach Sokolego Grzbietu koło Czarnorzek (Pogórze Dynowskie) 7 nowych obiektów jaskiniowych: Okap w Jaskółce (7 m długości), Jamę w Dzwonie (6 m długości), Norę Cyklistów (3 m długości), Kolebę Biwakową (3 m długości), Jaskinię Sokolą (6 m długości), Czarną Szczelinę (ok. 5 m długości) oraz Szorstką Studnię (ok. 5 m długości., ok. 5 m głębokości).

jaskiniasokola01.jpg (111748 bytes)
Otwór Jaskini Sokolej (Fot. T. Mleczek)

Jaskinia w Trzech Kopcach -- 1228 m długości!


Położona w Beskidzie Śląskim Jaskinia w Trzech Kopcach przekroczyła już kilometr długości. W wyniku prac przeprowadzonych w okresie od 3 marca 2003 r. do 7 czerwca 2003 r. jaskinia osiągnęła długość 1228 m. Wzrosła też deniwelacja jaskini, która wynosi obecnie 32,6 m (-28 m, +4,6 m). Autorem sukcesu jest Cz. Szura ze Speleoklubu Bielsko-Biała, któremu w eksploracji i inwentaryzacji nowych partii dopomogli: U. Król, L. Rybarska, U. Tebin, S. Zięć oraz A. Żera.

Speleobóz Presov'2003


W dniach 27-28 września odbyła się kolejna klubowa impreza z cyklu "Speleobóz". Tym razem miejscem spotkania były okolice Preszowa na Słowacji. Pierwszego dnia po serdecznym powitaniu ze słowackimi speleologami w Preszowie obejrzano nieczynne sztolnie opalu w Dubniku. Wieczorem w okazałym otworze jaskini Abri odbyło się spotkanie towarzyskie przy ognisku. W niedzielę natomiast zwiedzono ciekawą jaskinię Diablova diera. Impreza zakończyła się wizytą w gościnnej siedzibie preszowskich grotołazów.
W sumie w imprezie wzięło udział 32 speleologów -- 19 ze Słowacji i 13 z Polski.

presov58.jpg (168658 bytes)
Uczestnicy spotkania pod wywierzyskiem Diablovej diery (Fot. T. Mleczek)

Więcej zdjęć...

Odkrycia w Jaskini Salmopolskiej


Młodzi grotołazi z Malinki (Bartłomiej Juroszek, Marcin Procner, Michał Procner, Grzegorz Szalbot) splanowali w Jaskini Salmopolskiej podczas kilku kolejnych akcji (13 lipca, 31 sierpnia oraz 6 września 2003 r.) nowe partie. Zwiększyło to długość jaskini do 107 m, deniwelacja zaś pozostała bez zmian i wynosi wciąż - 9 m.

Nowe partie w Mysiorowej Jamie


W dniach 27 stycznia, 1 maja i 27 maja 2003 r. członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała (Artur Żera, Alan Żera, Bartłomiej Zaczyński) zinwentaryzowali w Mysiorowej Jamie (Beskid Makowski) kilka nowych korytarzy. Po tych odkryciach łączna długość obiektu wynosi 282,5 m, natomiast głębokość 11,8 m.

Gorczańskie nowości


W dniach 9-10 sierpnia 2003 r. w Gorcach ponownie gościła ekipa Speleoklubu Beskidzkiego (M. Dudzik, A. Kapturkiewicz, T. Mleczek, B. Szatkowski, A. Szebla).
Pierwszego dnia wykonano nowe pomiary największej gorczańskiej jaskini -- Zbójeckiej Jamy w Jaworzynie Kamienickiej, która chyba jako ostatnia w Beskidach nie posiadała aktualnego planu. Jedyny dotąd plan jaskini pochodził z 1951 r., który opublikowany został m.in. w inwentarzu jaskiń K. Kowalskiego. Prócz znanych Kowalskiemu korytarzy splanowane zostały też nowe partie, co zwiększyło długość Zbójeckiej Jamy do 48 m. Wzrosła też deniwelacja jaskini, która wynosi 12 (-11, +1) m.
Następnego dnia kontynuowano eksplorację Tęczowej Jamy w osuwisku na Kiczorze. Po odkryciu ciągu prowadzącego z Sali Kręgu do małej salki nazwanej Gabinetem Wiedźmy długość jaskini wzrosła do 32 m, a głębokość do 7 m.
W tym samy rejonie znaleziono jeszcze trzy inne nowe obiekty: Grotę Dziwożon (7 m długości; 3 głębokości), Cioskową Studnię (2 m długości; 2 m głębokości) oraz Mielecki Schron (3 m długości).
Na obszarze Gorców znanych jest więc już 36 jaskiń o łącznej długości 331,5 m.

zbojeckajama01.jpg (119584 bytes)
Otwór Zbójeckiej Jamy (Fot. T. Mleczek)

teczowa_jama02.jpg (71869 bytes)
Sala Kręgu w Tęczowej Jamie (Fot. T. Mleczek)

grotadziwozon01.jpg (86294 bytes)
W Grocie Dziwożon (Fot. T. Mleczek)

 

Jaskinia na Tarnicy


20 lipca 2003 r. T. Mleczek i R. Tęczar ze Speleoklubu Beskidzkiego zinwentaryzowali w Bieszczadach kolejną jaskinię.
Obiekt nazwany Jaskinią pod Szczytem Tarnicy znajduje się kilkanaście metrów poniżej wierzchołka najwyższej góry polskich Bieszczadów. Posiada dwa wejścia, które znajdują się na ścieżce prowadzącej na szczyt. Otwory utworzyły się naturalnie wiosną tego roku -- jeszcze w kwietniu ich nie było. O istnieniu "dziury" na żółtym szlaku na Tarnicę powiadomił speleologów z dębickiego klubu W. Gubała z Gorlic.
Jaskinia pod Szczytem Tarnicy jest ciasną i dość kruchą formą rozpadlinową, ma ma 16 m długości i 6 m głębokości.  Z uwagi na turystów wchodzących na szczyt służby parkowe zabezpieczyły otwory jaskini -- górny został zawalony, a dolny zagrodzony.
Opisywana jaskinia jest najwyżej położonym po kilku babiogórskich jaskiniach obiektem w polskich Beskidach i jest najdalej wysuniętą na południe jaskinią w Polsce.

pod szczytem tarnicy01.jpg (96848 bytes)
Otwór Jaskini pod Szczytem Tarnicy (Fot. T. Mleczek).

pod szczytem tarnicy02.jpg (105542 bytes)
W korytarzu Jaskini pod Szczytem Tarnicy (Fot. T. Mleczek).

 

V Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich


W dniach 14-15 czerwca 2003 r. w Beskidzie Śląskim odbyło się V Spotkanie Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich
.
Impreza zaczęła się o godzinie 13:00 na Przełęczy Salmopolskiej. Następnie uczestnicy zwiedzili położone w pobliżu jaskinie: Salmopolską, Malinowską, w Malinowie IV oraz Studnię w Malinowie. Wieczorem grupa przejechała na biwak koło Twardorzeczki, gdzie przy ognisku omówiono wyniki badań jaskiń fliszowych.
W niedzielę obejrzano jeszcze rezerwat "Kuźnie" i znajdujące się tam jaskinie: Chłodną i pod Balkonem.
W imprezie udział wzięło ponad 20 osób -- głównie członkowie Speleoklubu w Bielsku-Białej i Speleoklubu Beskidzkiego. Była również obecna pięcioosobowa grupa speleologów ze słowackiego Preszowa.

chlodna02.jpg (64826 bytes)
W Jaskini Chłodnej (Fot. T. Mleczek).

Więcej zdjęć...

Spis nietoperzy zimą 2002/2003 r.


Ostatniej zimy członkowie Speleoklubu Beskidzkiego uczestniczyli kolejny raz w spisie nietoperzy hibernujących w podziemiach Beskidów i Pogórza Karpackiego. Prowadzona co roku akcja ma na celu określenie stanu populacji nietoperzy i zebranie jak najwięcej danych o miejscach ich zimowania.
Zbadanych zostało kilkadziesiąt jaskiń, sztolni, fortów i piwnic. Zimujące nietoperze  stwierdzono w 37 obiektach. Odkryto 12 nowych stanowisk tych ssaków. Łącznie zliczono 439 nietoperzy z przynajmniej 10 gatunków: podkowiec mały, nocek duży, nocek Natterera, nocek Bechsteina, nocek rudy, nocek wąsatek/Brandta, mroczek późny, gacek brunatny, gacek szary oraz mopek.
Najliczniejszymi gatunkami były: podkowiec mały, mopek oraz nocek duży, a najwięcej nietoperzy hibernowało w forcie w Siedliskach (72 os.), Jaskini gdzie Wpadł Grotołaz (69 os.) oraz sztolni Pustelni (61 os.).

nocekbechsteina.jpg (122973 bytes)
Nocek Bechsteina zimujący w jednej ze sztolni w Czarnorzekach (Fot. T. Mleczek).

Więcej zdjęć...

Tęczowa Jama - nowa gorczańska jaskinia


25 maja 2003 r. zinwentaryzowano w Gorcach nową jaskinię, którą nazwano Tęczową Jamą. Ma ona 25 m długości i znajduje się w osuwisku w masywie Kiczory. W pobliżu splanowano jeszcze kilka mniejszych obiektów: Schronisko Musze (5 m długości, 3 m głębokości), Schronisko z Trójkątnym Otworem (3 m długości, 1,5 m głębokości) oraz Schron Kamienna Pułapka (4 m długości, 2 m głębokości). W pracach inwentaryzacyjnych udział wzięli: P. Baczyński, R. Dadel, T. Mleczek i R. Tęczar ze Speleoklubu Beskidzkiego oraz B. Baczyńska, A. Dadel i M. Dadel.

teczowa_jama01.jpg (89189 bytes)
Sala w Tęczowej Jamie (Fot. T. Mleczek)

Speleobóz Czarne Działy'2003


W dniach 17-18 maja 2003 r. w Czarnych Działach w Beskidzie Małym odbyło się kolejne spotkanie członków Speleoklubu Beskidzkiego czyli "Speleobóz". W pierwszy dzień imprezy zwiedzono kilka ciekawych jaskiń w Czarnych Działach. Drugiego dnia natomiast obejrzano rezerwat '"Madohora", Jaskinię Komonieckiego oraz znajdującą się w Tarnawie Dolnej Jaskinię Dziurawą. W sobotę podczas biwaku na polanie nad Gibasami odbyły się obrady, a następnie spotkanie towarzyskie przy ognisku.

madohora-2.jpg (106356 bytes)
Uczestnicy spotkania w rezerwacie "Madohora" (Fot. T. Mleczek)

Więcej zdjęć...

Nowe jaskinie w Bieszczadach


Członkowie Speleoklubu Beskidzkiego zinwentaryzowali kilka nowych jaskiń w wciąż słabo poznanych pod względem speleologicznym Bieszczadach.
28 marca 2003 r. E. Marszałek, T. Mleczek oraz R. Solak zinwentaryzowali położoną w pobliżu Mucznego Dydiowską Jamę. Ma ona 26 m długości i sporą jak na warunki beskidzkie głębokość 15 m. Obok tej jaskini znajduje się również 2 m długości Schron Koło Dydiowskiej Jamy.
24 kwietnia 2003 r. natomiast T. Mleczek, B. Szatkowski i R. Solak splanowali: Studnię Leśników (13 m długości, 6,5 m deniwelacji), Żabi Schron (5 m długości) oraz Studnię nad Dziedzińcem (7 m długości, 5 m głębokości). Obiekty te znajdują się wśród skałek nad Bereżkami.
Łącznie na terenie Bieszczadów znanych jest obecnie 13 jaskiń. Badania będą kontynuowane.

dydiowska01.jpg (102709 bytes)
W Dydiowskiej Jamie (Fot. T. Mleczek)

studnia_lesnikow02.jpg (85707 bytes)
Wyjście ze Studni Leśników (Fot. T. Mleczek)

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki


Wieczorem 22 lutego 2003 r. w schronisku na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim podczas zimowego Speleobozu Beskidzkiego odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki. Po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia za okres I kadencji zostało udzielone absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Następnie powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu II kadencji weszli: Bogusław Bubula (wiceprezes), Kaja Fidzińska (członek zarządu), Adam Kapturkiewicz (sekretarz), Tomasz Mleczek (prezes) i Robert Solak (skarbnik). W komisji rewizyjnej natomiast znaleźli się: Tomasz Kałuża, Robert Kusibab i Paweł Lesiecki. Uchwalono też kierunek działania na okres nowej kadencji, zmiany w statucie oraz przystąpienie do Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy. Obrady zakończyły się późnym wieczorem.
Następnego dnia zwiedzono dwie znajdujące się w pobliżu jaskinie: w Pękniętej Kopie i Niedźwiedzią.

labowska01.jpg (149819 bytes)
Uczestnicy spotkania przed schroniskiem na Hali Łabowskiej (Fot. T. Mleczek)

Nowe partie w Jaskini Dziurawej


W dniach 6-7 stycznia 2003 r. Alan Żera i Artur Żera (Speleoklub Bielsko-Biała) odkryli w Jaskini Dziurawej (Beskid Mały) nowe partie o łącznej długości 11 m. Zwiększyło to długość jaskini do 160 m.

Strona głównaDo góry