Biuletyny klubowe

Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki wydaje biuletyn klubowy "Jaskinie Beskidzkie" (ISSN 1733-6465). Znajdują się w nim wyniki prac eksploracyjnych i inwentaryzacyjnych prowadzonych w jaskiniach Karpat Fliszowych. W biuletynie są również obszerne materiały dotyczące badań chiropterologicznych.
Dotychczas ukazało się 6 numerów biuletynu "Jaskinie Beskidzkie". Cztery pierwsze numery wydane zostały jeszcze przez Speleoklub Dębicki.
W 2001 r. ukazał się również biuletyn Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001 podsumowujący działalność speleologów limanowskich.

1/1999

2/1999

1(3)/2000

4 (maj 2001)

5 (sierpień 2004)

6 (grudzień 2006)

"Jaskinie Beskidzkie" nr 1/1999

Tomasz Mleczek Spotkanie beskidzkich grotołazów 1
Tomasz Mleczek Jesienne liczenie nietoperzy w jaskiniach beskidzkich 1
Tomasz Mleczek Nowe jaskinie w Bieszczadach 2
Tomasz Mleczek Schronisko koło Wojkowej 2
Tomasz Mleczek Nowy pomnik przyrody 2
TM Pierwsza wzmianka o grotołazach z Dębicy 3
Piotr Baczyński Grota Os 3
Tomasz Mleczek Wyniki eksploracji i inwentaryzacji jaskiń polskich Karpat Fliszowych w 1998 r. 3
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Gorców I 5

Robert W. Mysłajek Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie Śląskim w latach 1996-1998

13
Tomasz Mleczek; Piotr Baczyński Dekada Spisu Nietoperzy we wschodniej części Beskidów Zachodnich i Pogórza Karpackiego w 1998 r 15

"Jaskinie Beskidzkie" nr 2/1999

Tomasz Mleczek Szkolenie jaskiniowe bieszczadzkich goprowców 1
Tomasz Mleczek Jaskinie polskich Karpat Fliszowych - wiosna 1999 r. 1
Jerzy Ganszer Numeracja beskidzkich spotkań klubowych 3
Tomasz Mleczek Diabla Dziura - opis techniczny 3
Jan Urban O nazwie jaskini na Łopieniu 5
Wojciech W. Wiśniewski O nazwie jaskini w Łopieniu - "Zbójecka" czy "Zbójnicka" 5
Bogusław Bubula Jeszcze o Jaskini Zbójeckiej 6
Tomasz Mleczek Rumcajs na Łopieniu 7
Tomasz Mleczek Sztolnie koło Węglówki pod ochroną 7
Bogusław Bubula Uzupełnienie jaskiń Beskidu Wyspowego I 8
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Pogórza Dynowskiego I 11
Jerzy Ganszer Nowe obiekty na Babiej Górze 15
Jerzy Ganszer Schrony nad Drogą w Beskidzie Śląskim 16
Jerzy Ganszer Nora w Skalanym w Beskidzie Małym 16
Tomasz Mleczek Dekada Spisu Nietoperzy w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w 1999 r. 17
"Jaskinie Beskidzkie" nr 1/2000
Tomasz Mleczek Bunkier w Tuchowie 1
Tomasz Mleczek Speleoklub Dębica w Internecie 1
Tomasz Mleczek Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych. Podsumowanie 1999 r. 2
Jan Urban O pieczarach, jaskiniach, grotach i zbójnikach - w odpowiedzi na artykuł W. Wiśniewskiego 5
Czesław Szura Jaskinie w kamieniołomie w Ostruszy 8
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Pogórza Ciężkowickiego 9
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Pogórza Rożnowskiego 11
Tomasz Mleczek Jaskinie Pogórza Strzyżowskiego 11
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Beskidu Niskiego 12
Tomasz Mleczek Uzupełnienie jaskiń Beskidu Żywieckiego 19
Jerzy Ganszer Jaskinie Czarne Działy - uzupełnienia 20
Andrzej Eisler Jaskinia w Glinnem 20
Tomasz Kudłacz Sprawozdanie z eksploracji Magury Radziechowskiej 21
Jerzy Ganszer Nowe obiekty na Ścieszków Groniu 22
Artur Żera Jaskinie Zamczyska 23
Jerzy Ganszer Nowe obiekty jaskiniowe w Wiśle-Czarnej 26
Jerzy Ganszer Łupkowy Korytarz w Bielsku-Białej 27
Sebastian Potok Wojtek Kozik Grzegorz Mrozek Sprawozdanie w wyjazdu eksploracyjnego na Romankę 28
"Jaskinie Beskidzkie" nr 4 (maj 2001)

Tomasz Mleczek Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych. Podsumowanie 2000 r.

2

Tomasz Mleczek, Rafał Suski Uzupełnienie jaskiń Beskidu Niskiego II

5

Rafał Suski Jaskinie i kanie w Beskidzie Niskim (pasmo Kamienia nad Krempną i rejon Zamczyska)

13

Rafał Suski Uzupełnienie do jaskiń Beskidu Niskiego

17

Czesław Szura Jaskinie koło Bodaków

18
Tomasz Mleczek Zimowy Spis nietoperzy na Pogórzu Karpackim w 2000 r. 21

Tomasz Mleczek, Bogdan Szatkowski Wyniki letnich kontroli stanowisk nietoperzy w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim

22

"Klub Grotołazów Limanowa 1995-2001"

Bogusław Bubula Limanowski Klub Grotołazów -- parę uściśleń, kilka sprostowań 3
Bartłomiej Sułkowski Jaskinie na Łopieniu (Beskid Wyspowy) 6
Paweł Lesiecki Nowe odkrycia na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym 6
Jan Urban Projekt ochrony obiektu przyrody nieożywionej 7
Bogusław Bubula Tajemnice podziemi. Nowe jaskinie Beskidu Wyspowego 11
Podsumowanie działalności eksploracyjnej 1999-2001 Klubu Grotołazów Limanowa 14
Bogusław Bubula Nietoperze w Jaskini Zbójeckiej 33
Adam Kapturkiewicz Obowiązkowy tekst dla tych, którzy wybierają się do jaskiń Łopienia 33
Łukasz Gierat Zarys eksploracji jaskiniowej w rezerwacie "Luboń Wielki" w Beskidzie Wyspowym 35
Adam Kapturkiewicz Jaskinie Beskidzkie 37
Bogusław Bubula Liczenie nietoperzy w Zbójeckiej 40
Adam Kapturkiewicz Jeszcze o śmieciarzach w jaskiniach 40
Łukasz Gierat Najnowsze trendy w klasyfikacji jaskiń czyli podział obiektów jaskiniowych ze względów morfologiczno-genetycznych 41

Jaskinie Beskidzkie nr 5 (sierpień 2004)

Wojciech J. Gubała Zarys eksploracji jaskiniowej w okolicach Magury Wątkowskiej 2
W.J. Gubała Nowe obiekty okolic tzw. Pienin Gorlickich 3
"Nowości" w Jaskini Mrocznej 3
Łukasz Gierat Krótka rozprawa nad bezpieczeństwem w jaskiniach beskidzkich 5
Konkurs na logo SSB 8
Adam Kapturkiewicz Granice Beskidu Wyspowego 9
Wojciech J. Gubała Największa jaskinia Beskidu Niskiego -- Jaskinia Drwali 11
A Kapturkiewicz Jaskinia Drwali K.Bn-09.70 12
BS Z opowieści Pana Bawoła: Jaskinia Zbójecka na Łopieniu  14
Adam Kapturkiewicz Osuwisko z Grzebieniem 16
Adam Xawery Bulanda Klubowy Humor 20
A. Kapturkiewicz Fliszowy Dry Tooling 21
A. Kapturkiewicz O eksploracji na Mogielicy 23
A. Kapturkiewicz Labolatorium SSB: Mini czołówki LED 24
Konkurs na plan jaskini zmyślonej 26
Działalność inwentaryzacyjna Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki: 28
Beskid Makowski 28
Beskid Niski 30
Beskid Sądecki 42
Beskid Wyspowy 43
Bieszczady 52
Gorce 53
Pieniny 54
Pogórze Dynowskie 55
Pogórze Rożnowskie 55
Pogórze Strzyżowskie 59
Pogórze Wielickie 59
A. Kapturkiewicz Wykaz obiektów jaskiniowych Beskidu Wyspowego 62
A. Kapturkiewicz, P. Lesiecki Rozmieszczenie obiektów jaskiniowych na "Czartorysku" 64
Ł. Gierat Jaskinia w Luboniu Wielkim II. Szkic techniczny 64
A. Kapturkiewicz Rozmieszczenie obiektów jaskiniowych na Luboniu Wielkim 65

Jaskinie Beskidzkie nr 6 (grudzień 2006)

T. Mleczek Pożegnanie Piotrka 1
Wojciech J. Gubała Jaskinie Małych Pienin 2
Adam Kapturkiewicz Rozmieszczenie jaskiń w polskich Karpatach Fliszowych 5
Jacek Rydlewski Uwagi o metodyce badań osadów jaskiniowych 6
Ján Ducár Jaskyňa Rupa v Rypoch 11
Adam Kapturkiewicz Jaskinie turystyczne 14
Wojciech J. Gubała Pierwsze 500 w Beskidzie Niskim 17
Katarzyna Stachnik Czy istnieje potrzeba inwentaryzacji epizodycznych obiektów jaskiniowych? 18
Adam Kapturkiewicz Epizodyczny obiekt jaskiniowy z Tymbarku 19
Mirosław Zieliński Jaskinia Strzystarska Ze wspomnień sympatyka 19
Adam Kapturkiewicz Nowy Kanion 20
Ján Ducár Návšteva pustovne svätého Svorada v Pol'sku 21
Wojciech J. Gubała Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros, Bechstein 1800) w Jaskini Mrocznej 25
Adam Kapturkiewicz Ciekawe odkrycie w Małych Pieninach 27
Wojciech J. Gubała Eksploracja jaskiniowa i powierzchniowa w Beskidzie Niskim A.D. 2004/05 28
Tomasz Mleczek Stałe punkty asekuracyjne w jaskiniach beskidzkich 29
Wojciech J. Gubała, Tomasz Mleczek Jaskinia Oblica 32
Adam Kapturkiewicz Laboratorium SSB 33
Działalność inwentaryzacyjna Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki 37

Strona głównaDo góry