Jaskinie na Pomorzu

 

Goryl2.jpg (79049 bytes)
 W otworze Jaskini Goryla.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Goryl3.jpg (83460 bytes)
Jaskinia Goryla. Niski przełaz do końcowej salki (widać korzenie drzew).
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Goryl4.jpg (80362 bytes)
Jaskinia Goryla. Końcowa salka (na stropie widoczne koncentryczne kręgi - jak słoje drzewa).
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Goryl5.jpg (80566 bytes)
Jaskinia Goryla. Główny korytarz.5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Goryl6.jpg (91307 bytes)
Jaskinia Goryla. Boczny korytarz.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Szwed1.jpg (88529 bytes)
Południowy otwór Jaskini ¦pi±cego Szweda.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Szwed2.jpg (79448 bytes)
W Jaskini ¦pi±cego Szweda.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Szwed3.jpg (65032 bytes)
Północno-wschodni Jaskini ¦pi±cego Szweda.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

Szwed4.jpg (84058 bytes)
Korytarz prowadz±cy do północno-wschodniego otworu Jaskini ¦pi±cego Szweda.
5 lipca 2002 r.
Fot. B. Sułkowski

mechowo03.jpg (62920 bytes)
Jeden z otworów Jaskini w Mechowie.
 3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo02.jpg (55451 bytes)
Jaskinia w Mechowie. Filary w partiach przyotworowych.
 3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo07.jpg (64910 bytes)
Jaskinia w Mechowie. Filar.
 3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo08.jpg (69129 bytes)
Korytarz w Jaskini w Mechowie.
3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo05.jpg (46847 bytes)
Fragment korytarza w głębi Jaskini w Mechowie.
 3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo09.jpg (77557 bytes)
Jaskinia w Mechowie. Formy naciekowe w kształcie serc.
3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

mechowo06.jpg (64021 bytes)
Jaskinia w Mechowie. Korytarz z naciekami.
 3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski


mechowo04.jpg (66878 bytes)
Jaskinia w Mechowie. Jeden z najokazalszych stalaktytów.
3 marca 2003 r.
 Fot. Bartek Sułkowski

Strona głównaDo góry