Otwór Miecharskiej - jeszcze bez kręgów.
Fot. A. Kapturkiewicz