40. Sympozjum Speleologiczne

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


   Fot. T. Mleczek
20-22 października 2006 r.