Grabówka'2011

Walne zebranie, 23-24 lipca 2011 r.