Wyhorlat

Wyhorlat to mało znane w Polsce wulkaniczne góry we wschodniej Słowacji. W piękny, letni dzień wybrali¶my się tam kilkuosobow± ekip± naszych klubowiczów. Głównym celem wycieczki był najciekawszy szczyt Wyhorlatu - Sniński Kamień (1005 m n.p.m.), który zdobyli¶my po dwugodzinnym podej¶ciu. U podnóża góry znaleĽli¶my nieznan± słowackim speleologom jaskinię, któr± nazwali¶my Jaskini± Skarbnikow± (Pokladníkova jaskyňa). Koło Humennego obejrzeli¶my też malownicze skałki z Jaskini± Dupn±. W towarzystwie kolegów ze Speleoklubu ©arią z Preszowa zwiedzili¶my ponadto czę¶ć jaskini Artajama.

 

W drodze Cerkiew w Miroli Wielki Sniński Kamień Wielki Sniński Kamień
Wielki Sniński Kamień wyhorlat4a.JPG (169693 bytes) Panorama z Wielkiego Snińskiego Kamienia Schody na Mały Sniński Kamień
       
wyhorlat7.JPG (113074 bytes) Mały Sniński Kamień Morskie Oko Skałka z Jaskini± Skarbnikow± (Pokladníkova jaskyňa)
       
Otwór Jaskini Skarbnikowej Znak szlaku tras± dawnej kolejki le¶nej Kamieniołom pod Snińskim Kamieniem Skały koło Humennego
       
Jaskinia Dupna wyhorlat15a.JPG (78390 bytes) Brekov. W drodze do Artajamy Brekov. Ruiny zamku
wyhorlat17a.JPG (192449 bytes) Zjazd do Artajamy wyhorlat19.JPG (115315 bytes) W Artajamie
       

K. Dorociak & T. Mleczek
10 sierpnia 2005 r.

Strona główna galerii