Jaskinie polskich Karpat Fliszowych


Każdy udokumentowany obiekt jaskiniowy Polskich Karpat Fliszowych jest oznakowany wg otwartego systemu inwentaryzacyjnego, który opracowali w listopadzie 1996 r. G. Klassek (KTJ "Speleoklub" Bielsko-Biała) i T. Mleczek (Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki). Zastosowany on został (z kilkoma zmianami) m.in. w inwentarzu "Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych". Według tego systemu oznaczane są również różnego rodzaju jaskiniopodobne obiekty sztuczne Polskich Karpat Fliszowych. Numer inwentarzowy jaskini składa się z dwóch części oddzielonych myślnikiem: literowej i liczbowej. W części literowej litera K oznacza Karpaty, następnie (po kropce) litera duża i (ew.) mała oznaczają region (np. Bn oznacza Beskid Niski). Część liczbowa numeru inwentarzowego, która następuje po myślniku jest także dwudzielna: pierwsza z nich oznacza obszar występowania jaskiń, druga - po kropce - jest kolejnym numerem jaskini w danym obszarze, wydzielonym według granic łatwych do identyfikacji na mapie i w terenie. Wydzielone obszary obejmują jedynie te tereny, na których obecnie znane są jaskinie. Przykładowy numer inwentarzowy jaskini będzie więc następujący: K.Bn-04.10. Oznacza on jaskinię w Karpatach; w Beskidzie Niskim; w 4. obszarze; opisaną jako 10. z kolei. Na końcu numeru może być ponadto dodatkowa litera, która oznacza: S - obiekt sztuczny, N - obiekt nie istniejący (zniszczony lub niedostępny), X - obiekt skreślony.

Wykaz jaskiń polskich Karpat Fliszowych

 

Najdłuższe jaskinie Polskich Karpat Fliszowych
Stan na 14 czerwca 2012 r.
L.p.

Nazwa jaskini

Region

Długość  [m]
1. Jaskinia Wiślańska Beskid Śląski 2223,0
2. Jaskinia Miecharska Beskid Śląski 1830,0
3. Jaskinia w Trzech Kopcach Beskid Śląski 1254,0
4. Jaskinia Słowiańska-Drwali Beskid Niski 601,0
5. Jaskinia Dująca Beskid Śląski 582,0
6. Jaskinia Głęboka w Stołowie Beskid Śląski 554,0
7. Jaskinia Oblica Beskid Żywiecki 436,0
8. Jaskinia Zbójecka w Łopieniu Beskid Wyspowy 433,0
9. Diabla Dziura w Bukowcu Pogórze Rożnowskie 365,0
10. Jaskinia Niedźwiedzia Beskid Sądecki 340,0

Najgłębsze jaskinie polskich Karpat Fliszowych
Stan na 14 czerwca 2012 r.

L.p.

Nazwa jaskini

Region

Deniwelacja [m]

1. Jaskinia Miecharska Beskid Śląski 55,8

2. Diabla Dziura w Bukowcu Pogórze Rożnowskie -42,5
3. Jaskinia Wiślańska Beskid Śląski -41,0

4. Jaskinia Ostra Beskid Śląski -35,2
5. Jaskinia w Trzech Kopcach Beskid Śląski

32,6

6. Jaskinia Niedźwiedzia Beskid Sądecki -28,0
7. Jaskinia Ali-Baby w Klimczoku Beskid Śląski -25,0
8. Jaskinia Głęboka w Stołowie Beskid Śląski -25,0
9. Jaskinia Słowiańska-Drwali Beskid Niski -23,8
10. Jaskinia Malinowska Beskid Śląski -23,2

Szkice techniczne jaskiń

Diabla Dziura
Czarci Dół
Jaskinia Słowiańska-Drwali
Jaskinia Mroczna
Jaskinia Szkieletowa
Strona głównaDo góry