Sprawy klubowe

Kontakt z klubem
Historia i działalność
Statut
Członkowie honorowi
Zarząd 
Komisja rewizyjna
Pożegnanie
Biuletyny klubowe

Kontakt z klubem

 

Najlepszym sposobem kontaktu z klubem jest poczta elektroniczna: admin@ssb.strefa.pl

A oto nasz adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, ul. Szkotnia 5/25, 39-200 Dębica

Historia i działalność Speleoklub Beskidzki powstał 1 czerwca 2001 r. z połączenia dwóch klubów: istniejącego od 1986 r. Speleoklubu Dębickiego oraz działającego od 1995 r. Klubu Grotołazów w Limanowej. Od 2002 r. klub jest stowarzyszeniem, a jego siedzibą jest Dębica.
Najważniejszą działalnością Speleoklubu Beskidzkiego jest systematyczna eksploracja, inwentaryzacja i ochrona jaskiń Karpat Fliszowych. Zinwentaryzowaliśmy na tym terenie już ponad 500 jaskiń. Wynikiem tych prac było wydanie w latach 1997-1998 pod patronatem PZPNoZ trzytomowego inwentarza jaskiń "Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych". Badamy też jaskinie Pienin i Roztocza, a także obiekty sztuczne, takie jak sztolnie, bunkry i forty.
Speleoklub Beskidzki zajmuje się również badaniem nietoperzy - ochroną ich kryjówek, miejsc hibernacji i żerowania. Od 2003 r. stowarzyszenie jest członkiem
Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy. Wykonujemy opracowania jaskiniowe dla obszarów chronionych, projekty ochrony jaskiń oraz inne prace. Najnowsze wyniki badań publikujemy w biuletynie klubowym Jaskinie Beskidzkie.
Organizujemy też cykliczne imprezy klubowe takie jak Speleobozy czy Spotkania Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich, a także turystyczne wyjazdy w góry i jaskinie w Polsce i za granicą.

Członkowie honorowi

 

Grzegorz Klassek

Edward Marszałek

Jan Urban

Zarząd

 

Michał Klimek (prezes)

Adam Szebla (sekretarz)

Tomasz Mleczek (skarbnik)

Komisja rewizyjna

 

Monika Klimek (przewodnicząca)

Jerzy Marszałek (wiceprzewodniczący)

Robert Kusibab (sekretarz)

Strona głównaDo góry