Cegielnia Bielowice w Nowym Sączu


W Nowym Sączu znajduje się kilka cegielni, lecz tylko jedna z nich -- cegielnia Bielowice -- wciąż posiada czynną linię wąskotorową. Podobną kolejkę posiadała również znajdująca się w pobliżu cegielnia Zawada, gdzie jednak od kilku lat do transportu gliny używa się przenośników taśmowych.

Kolej cegielni Bielowice o szerokości toru 600 mm jest bardzo krótka, ma
zaledwie około 1 km długości. Łączy cegielnię ze znajdującą się w pobliżu kopalnią gliny. Kolej posiada trzy lokomotywy: żółtą WLs40-1418 z 1963 r., czerwoną WLs50-2257 z 1973 r. oraz szarą WLs50-2279 z 1974 r. (obecnie uszkodzoną). Do przewozu gliny służy kilkanaście koleb. Adres: Cegielnia Bielowice; Nowy Sącz; ul. Grunwaldzka 174.

 Schemat torów w cegielni


bielowice04.jpg (50795 bytes)

2 sierpnia 2001 r.
Żółta lokomotywa WLs40-1418 ze składem koleb w kopalni gliny.
Glinę ładuje koparka wielonaczyniowa poruszająca się po torze normalnej szerokości. Glina eksploatowana jest na dwóch poziomach kopalni. Tor kolejki (z równolegle biegnącym torem normalnym dla koparki) doprowadzony jest do obu poziomów.

bielowice02.jpg (80132 bytes) 2 sierpnia 2001 r.
Ładowny skład koleb na przejeździe tuż za kopalnią.
bielowice01.jpg (69172 bytes) 2 sierpnia 2001 r.
Pociąg na kilkusetmetrowym odcinku między kopalnią i cegielnią.
bielowice07.jpg (65210 bytes)

2 sierpnia 2001 r.
W cegielni lokomotywa WLs40-1418 objeżdża skład,...

bielowice06.jpg (68976 bytes)

2 sierpnia 2001 r.
...poczym koleby w grupach po 5 wagonów są wciągane wyciągiem linowym.

bielowice05.jpg (67319 bytes) 2 sierpnia 2001 r.
Po wyładunku koleby są opuszczane na dół, gdzie formowany jest pociąg do kopalni.
bielowice03.jpg (58686 bytes) 2 sierpnia 2001 r.
Na torze rewizyjnym stoi czerwona lokomotywa WLs50-2257 oraz szara lokomotywa WLs50-2279.

strona głównado góry